DEKRA Process Safety

Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 20 oktober 2016

Inleiding

Bij DEKRA Insight1 respecteren we uw privacy en waarderen de relatie die wij met u hebben. Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we over u kunnen verzamelen of die u kan verstrekken wanneer u de website www.dekra-insight.com of een andere website van de DEKRA Insight family van bedrijven bezoekt (onze "Website"). Dit beleid beschrijft eveneens onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, bewaren, beschermen en vrijgeven van die informatie.

Dit beleid is van toepassing op de informatie die we verzamelen:

 • op onze website;
 • uit e-mail, tekstherichten, andere elektronische berichten die we naar u sturen, elektronische berichten tussen u en onze website en elektronische berichten die ons toestuurt via sociale media en;
 • via offlineactiviteiten en communicatie.

Dit is niet van toepassing op informatie die verzameld wordt door derden, met inbegrip van om het even welke applicatie of inhoud die gekoppeld is met of toegankelijk is via onze website.

Gelieve dit beleid zorgvuldig door te nemen zodat u ons beleid en onze praktijken betreffende uw informatie en de manier waarop we die behandelen, begrijpt. Maak geen gebruik van onze website als u niet akkoord gaat met ons beleid en praktijken. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met dit privacybeleid. Dit beleid kan wijzigen in de loop van de tijd. Uw voortgezet gebruik van onze website nadat we wijzigingen hebben doorgevoerd, wordt beschouwd als de aanvaarding van deze wijzigingen. Controleer dus regelmatig of het beleid werd bijgewerkt.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie

De informatie die we verzamelen van onze gebruikers die in de Europese Unie (EU) wonen, kan wordet overgedragen of opgeslagen buiten de EU (met inbegrip van de Verenigde Staten) en kan ook verwerkt worden door personen die buiten de EU werkzaam zijn. Door deze website te gebruiken, verleent u toestemming voor de overdracht en verwerking van uw persoonlijke informatie buiten de EU voor de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid.

Informatie die we over u verzamelen en hoe we die verzamelen

We verzamelen diverse soorten informatie van en over de gebruikers van onze website, waaronder informatie:

 • aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals een naam, functie, postadres, e-mailadres of telefoonnummer ("persoonlijke informatie"); en
 • over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot onze website en uw gebruiksgegevens.

We verzamelen deze informatie:

 • Rechtstreeks van u wanneer u die aan ons verstrekt.
 • Automatisch wanneer u de website bezoekt. Automatisch verzamelde informatie kan bestaan uit gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie die verzameld wordt via cookies, webbakens en andere trackingtechnieken.
 • Van dochterondernemingen of filialen of ons moederbedrijf, DEKRA SE.
 • Van derden, bijvoorbeeld bedrijven waarvan we gegevens kunnen aankopen.

Informatie die u ons verstrekt.

De informatie die we op of via onze website verzamelen, kan bestaan uit:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit bestaat uit informatie die u verstrekte toen u zich registreerde om materialen van onze website te ontvangen, inschreef op onze mailinglijst, verzocht om meer informatie of door enquêtes in te vullen via onze website. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons gesponsord wordt en wanneer u een probleem betreffende onze website meldt.
 • Gegevens en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadres) wanneer u ons contacteert.
 • Details van transacties die u via onze website uitvoert en van de afhandeling van uw bestellingen. Het is mogelijk dat u financiële informatie moet verstrekken voordat u een bestelling kan plaatsen op onze website.
 • Uw zoekopdrachten op de website.

Gebruiksgegevens, IP-adressen, cookies en andere technieken.

Terwijl u navigeert en met onze bsite werkt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw apparatuur, browsing-Liviteiten en -patronen, zoals:

 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere datacommunicatie en de bronnen die u bezoekt en gebruikt op de website.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.

De informatie die we automatisch verzamelen, bestaat uit statistische gegevens. Ze helpt ons onze website te verbeteren en u een betere en meer persoonlijke dienstverlening te bieden, omdat we hiermee:

 • Het aantal bezoekers en de gebruikspatronen kunnen inschatten.
 • Informatie kunnen verzamelen over uw voorkeuren, zodat we onze website beter kunnen afstemmen op uw individuele behoeften.
 • Uw zoeksnelheid kunnen opdrijven.
 • U kunnen herkennen als u terugkeert naar onze website.

De technieken die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen bestaan uit:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kan browsercookies weigeren door de correcte instelling op uw browser te activeren. Als u deze instelling echter selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browser heeft ingesteld om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u uw browser naar onze website leidt.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze website kunnen gebruikmaken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze website. Flash-cookies worden niet door dezelfde browserinstellingen beheerd als de browsercookies.

We verzamelen niet automatisch persoonlijke informatie, maar kunnen automatisch verzamelde informatie koppelen aan persoonlijke informatie die we over u verzamelen via andere bronnen, of die u aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken we uw informatie

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, met inbegrip van persoonlijke informatie:

 • Om onze website en de inhoud ervan aan u te tonen.
 • Om u de informatie, producten of diensten aan te bieden die u van ons vraagt.
 • Om te voldoen aan elk ander verzoek waarvoor u informatie verstrekt.
 • Om u te contacteren over onze diensten en de diensten van onze familie van geassocieerde bedrijven waarvoor u mogelijk interesse heeft.
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen, en onze rechten die voortvloeien uit contracten tussen u en ons te handhaven, met inbegrip van facturering en inning.
 • Om u op te hoogte te brengen van wijzigingen op onze website of in producten of diensten die we hier aanbieden of verstrekken.
 • Om u te laten deelnemen aan interactieve functies op onze website.
 • Op gelijk welke andere wijze die we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt. Voor andere doeleinden met uw toestemming.

Vrijgave van uw informatie

We kunnen zonder beperking samengevoegde informatie over onze gebruikers, en informatie op basis waarvan iemand niet als individu kan worden geïdentificeerd, vrijgeven.

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, vrijgeven:

 • Aan onze dochterondernemingen en filialen.
 • Aan aannemers, serviceproviders en andere derden die we gebruiken om onze activiteiten te ondersteunen.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, desinvestering, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van alle activa of een deel ervan van een rechtspersoon binnen DEKRA lnsight, als bedrijfsactiviteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de persoonlijke informatie die DEKRA lnsight over zijn websitegebruikers bewaart, deel uitmaakt van de overgedragen activa.
 • Om te voldoen aan het verzoek waarvoor u informatie verstrekt. Bijvoorbeeld: als u ons een e-mailadres geeft om een 'e-mail een vriend'-functie van onze website te gebruiken of in e-mailcommunicatie via ons, zullen wij de inhoud van die e-mail en uw e-mailadres doorsturen naar de ontvangers.
 • Voor alle andere doeleinden die wij vermelden wanneer u de informatie verstrekt. Met uw toestemming.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie vrijgeven:

 • Om een gerechtelijk bevel, de wet of een juridische procedure na te leven, zoals het reageren op een verzoek van een overheidsinstantie of regelgevende instantie.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden (http://dekra-insight.com/en/terms-of-use) en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, met inbegrip van facturering en inning.
 • Als we van mening zijn dat de vrijgave noodzakelijk of gepast is voor de bescherming van onze rechten, eigendom of veiligheid van DEKRA lnsight, onze klanten en anderen.

Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en vrijgeven

We streven ernaar om u keuzes te bieden in verband met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te bieden:

 • Trackingtechnieken en reclame. U kan uw browser zodanig instellen dat alle of bepaalde browsercookies geweigerd worden of dat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies worden verstuurd. Bezoek de pagina met Flash player instellingen op de Adobe website om te leren hoe u uw Flash-cookie instellingen kan beheren. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde delen van deze website of dat deze niet goed functioneren.
 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf. Als u niet wenst dat uw e-mailadres door het bedrijf wordt gebruikt om onze producten of diensten of die van onze filialen te promoten, kan u kiezen voor opt-out door zich uit te schrijven voor de e-mails die wij u toesturen, of op elk ander moment door een e-mail met uw verzoek te sturen naar . Als u een promotionele e-mail van ons ontvangt, kan u hierop reageren met een e-mail waarin u ons vraagt om u in de toekomst niet langer e-mails toe te sturen of door de afmeldknop te gebruiken die onderaan in elke e-mail te vinden is. Deze opt-out is niet van toepassing op de informatie die u aan het bedrijf verstrekte als gevolg van een productaankoop, dienstverlening of andere transacties.

Toegang en correctie van uw informatie

U kunt een e-mail sturen naar om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u ons verstrekte, deze te corrigeren of te verwijderen. We kunnen niet tegemoetkomen aan een verzoek om informatie te wijzigen wanneer we van mening zijn dat deze wijziging in strijd is met de wet of een wettelijke vereiste of ervoor kan zorgen dat de informatie niet correct is.

Als u uw gebruikersbijdragen van de website verwijdert, blijven kopieën van uw gebruikersbijdragen mogelijk zichtbaar in cachegegevens of gearchiveerde gegevens, of kunnen gekopieerd of opgeslagen zijn door andere websitegebruikers. De correcte toegang tot en het gebruik van verstrekte informatie op de website, met inbegrip van gebruikersbijdragen, wordt geregeld door onze gebruiksvoorwaarden.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Gebruik onze website niet en verstrek geen informatie als u jonger bent dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zonder verificatie of ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen.

Uw Privacyrechten in California

California Civil Code Section § 1798.83 geeft gebruikers van onze website die in Californië wonen, de toestemming om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze vrijgave van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gegevensbeveiliging

We hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of vrijgave. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt achter firewalls opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties gebeuren gecodeerd met SSL-technologie.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie, die via het internet naar onze website wordt verstuurd, niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijk informatie gebeurt op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor de omzeiling van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die opgenomen zijn op de website.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die we doorvoeren in ons privacybeleid te melden op deze pagina, en op de homepagina van onze website te vermelden dat ons privacybeleid gewijzigd is. Indien we belangrijke wijzingen doorvoeren over hoe we de persoonlijke informatie van onze gebruikers behandelen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via een bericht op de homepagina van de website. De datum van de laatste herziening van het privacybeleid is boven aan de pagina vermeld. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van onze website met betrekking tot eventuele wijzigingen in het privacybeleid.

Contactinformatie

Om vragen te stellen of opmerkingen te geven over dit privacybeleid, contacteer ons op:

DEKRA Insight
1000 Town Center Drive, Suite 600
Oxnard, CA 93036
Verenigde Staten
t.a.v.: Juridische afdeling

Of via e-mail op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


1'DEKRA Insight is de bedrijfsidentiteit van de volgende rechtspersonen die alles in het werk stellen om de veiligheid op het werk te bevorderen: Behavioral Science Technology, Inc., Behavioural Science Technology International, Chilworth Technology, Inc.. Chilworth Technology Ltd., Regulatory Consultants, Inc.; DEKRA Insight Australia Pty Ltd., Optimus Seventh Generation Ltd, BST Consultants Pte Ltd., Safety Consulting Engineers, Inc., BST France SARL, Chilworth Amalthea S.L., Chilworth France SAS, Chilworth Technology Pvt Ltd.