DEKRA Process Safety

Dankzij onze brede en diepgaande ervaring op het gebied van procesveiligheid staan we wereldwijd bekend als specialisten en betrouwbare adviseurs op dit terrein. Wij helpen onze klanten bij het begrijpen en beoordelen van hun risico's en ontwikkelen samen met hen pragmatische oplossingen op het gebied van procesveiligheid. Met onze praktijkgerichte aanpak voegen we waarde toe door middel van gespecialiseerd management, technologie en laboratoriumtesten op het gebied van procesveiligheid. Ons doel is de competenties bij de klant te verstevigen en vergroten waardoor deze zijn prestaties duurzaam kan verbeteren. Bij de samenwerking met onze klanten combineren we onze technische expertise met onze drive om mensen en installaties te beschermen en letsel en of schade te voorkomen. Als onderdeel van DEKRA, wereldleider op dit gebied, zijn we de mondiale partner voor een veiliger wereld.

Al ruim dertig jaar verlenen we gespecialiseerde diensten op het gebied van proces veiligheid, het onbedoeld vrijkomen van chemische stoffen in de chemische en procesindustrie, en het voorkomen van brand, explosies.

In 2011 heeft DEKRA, ons moederbedrijf dat zich toelegt op veiligheid, Chilworth Technologie overgenomen, een bewezen leider op het gebied van procesveiligheid. DEKRA Process Safety staat voor de collectieve expertise van de legendarische Chilworth-processen en is gebaseerd op een fusie van geesten waarbij de expertise op onze vakgebieden en leiders op het gebied van procesveiligheid zijn gebundeld.

De klanten van DEKRA Process Safety zijn verspreid over ruim 20 landen met ondernemingen in de volgende sectoren:

 • Chemie en fijne chemie
 • Levensmiddelen en dranken
 • Olie en petrochemie
 • Farmaceutische industrie
 • Landbouwchemicaliën
 • Cosmetische industrie
 • Metaal
 • Energie, water en afvalbeheer
 • Kunststof en rubber
 • Hout en papier
 • Huishoudproducten
 • Luchtvaart
 • Overheid
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Advocatenkantoren

Process Safety Engineering - Gespecialiseerde advies- en laboratoriumdiensten

Over de hele wereld helpen we u bij het realiseren van de effectiefste en meest praktische aanpak voor veilige en efficiënte operaties en processen. Dit doen we met een gouden combinatie van gespecialiseerd process safety management (PSM) en technische expertise waarbij veiligheidsdata worden gegenereerd en toegepast. Met onze laboratoriumtestdiensten dekken we een compleet spectrum van brandbaar stof en chemische gevaren tot elektrostatische eigenschappen en thermische stabiliteit en helpen we uw teams nauwkeurig veilige operationele parameters te creëren waarbij veiligheid voorop staat. Deze services worden uitgevoerd door ons mondiale team van experts die vertrouwd zijn met de standaarden, normen en culturen ter plaatse en u helpen met de kennis die nodig is om uw operaties te beschermen tegen risico's.

We hebben hoogopgeleide medewerkers in dienst met doctoraten op het gebied van techniek en wetenschap evenals afgestudeerde ingenieurs, wetenschappers en technici. Onze senior consultants staan internationaal bekend als experts op hun vakgebied en velen hebben deel uitgemaakt van nationale en internationale normcomités.

Training en ontwikkeling van competenties op het gebied van procesveiligheid

Door onze expertise te delen hebben we langdurige relaties opgebouwd met onze klanten hetgeen bijdraagt aan de grondige kennis die nodig is voor excellentie op het gebied van procesveiligheid. Via de DEKRA Process Safety Academy bieden we diverse cursussen aan die verzorgd worden door ons team van toonaangevende deskundigen. Via deze cursussen worden vaardigheden geleerd, getraind en ontwikkeld voor allerlei doelgroepen, in diverse talen en via allerlei platforms en media.

In onze vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië beschikken we over laboratoria voor gevarenanalyses en faciliteiten die geschikt zijn voor technische workshops. Ook hebben we een eigen atelier voor het vervaardigen van instrumenten.