DEKRA Process Safety

laboratorium testen2

Nauwkeurige classificatie van gevaarlijke goederen voor transport


In het belang van de openbare veiligheid vereisen transportvoorschriften van de VN en het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) en Europesche regelgeving de classificatie van gevaarlijke goederen voor transport. Ze definiëren ook geschikte tests en procedures om deze classificatie te vergemakkelijken. Als deze chemische stoffen niet correct worden geïdentificeerd en verpakt kunnen ze tijdens transport een gevaar vormen voor mens of het milieu. Het per ongeluk vrijkomen ervan kan brand, explosies of andere rampen tot gevolg hebben. Nauwkeurige, grondige tests bieden bescherming tegen de risico’s die inherent zijn aan het transport van gevaarlijke materialen.


Wij bieden de volledige reeks testen voor de transportclassificatie van gevaarlijke goederen voorgeschreven door de VN- en DOT-voorschriften en ADR regelgeving. Ons GLP en ISO 9001 compliant testlaboratorium is uitgerust om poeders, vloeistoffen, gassen en dampen te verwerken. Zelfs de materialen die geclassificeerd zijn als vermoedelijk toxisch zijn, of instabiel zijn. Deze faciliteiten, samen met onze expertise, helpen klanten bij het naleven van wettelijke voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 Testen voor transportclassificatie DEKRA

We voeren passende tests uit om gevaarlijke goederen te classificeren voor transportdoeleinden


Wanneer u met ons samenwerkt, profiteert u niet alleen van onze kennis, ervaring en eersteklas testfaciliteiten, maar ook van onze toewijding om een aantrekkelijke, vriendelijke en open werkomgeving te creëren. We willen graag onze kennis en passie voor veiligheid delen met onze klanten.

Uitgebreide tests voor vervoer van gevaarlijke goederen


Onze testen van gevaarlijke goederen voor vervoer is gebaseerd op het VN-classificatiesysteem en omvat de volledige reeks aanbevolen methoden en procedures. Deze omvatten:

 • VN klasse 1 (Explosieven)
  BAM val hamer, BAM-wrijving en Koenen buis-test om ontstekingsgevoeligheid te meten
  Tijd-druk, UN-gap-test en brandanalyse om de explosie risico’s te meten
 • VN klasse 2 (Aerosols):
  Testen voor chemische verbranding, ontstekingsafstand, ontsteking in afgesloten ruimten, brandbaarheid van mist etc.
 • VN klasse 3 (Brandbare vloeistoffen):
  Vlampunt, brandpunt en sustained combustibillity testen
 • VN Class 4: 

Afdeling 4.1. (Brandgevaarlijke vaste stoffen):
Adiabatische opslagtest om de SADT, de zelf versnellende ontledingstemperatuur te bepalen.
Brandsnelheidstest om het vermogen van een stof om verbranding te verspreiden te bepalen.

Afdeling 4.2 (Voor zelfontbranding vatbare stof):
Pyroforiciteitstest om de pyrofore eigenschappen van een stof te bepalen.
Test voor zelfverhitting om het vermogen van een stof om oxidatieve zelfverhitting te ondergaan te bepalen

Afdeling 4.3 (Stoffen met gevaar van ontwikkeling van brandbare gassen in contact met water):
Filterpapier en conische tests om te bepalen of reactie met water gevaarlijke gassen produceert die ontvlambaar kunnen zijn.
Al deze tests worden uitgevoerd volgens de methoden die zijn beschreven in de aanbevelingen van de VN en de DOT over het vervoer van gevaarlijke goederen.

Maak een afspraak met ons en laat u informeren over de classificatie van gevaarlijke goederen voor transport.

Veelgestelde vragen over VN Transport Classificatie


 We hebben beschrijvingen van transportclassificaties van de VN en bijbehorende tests om u een overzicht van onze diensten te geven. Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe u hiervan kunt profiteren, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog andere vragen die u ons zou willen stellen? Neem contact met ons op.