DEKRA Process Safety

laboratory testing

Bescherming tegen elektrostatische risico’s en schakel het elektrostatische potentieel in.


Statische elektriciteit is overal aanwezig en kan de veiligheid van uw personeel en activiteiten bedreigen. Elektrostatische ontladingen brengen brand- en ontploffingsrisico's met zich mee, terwijl geladen componenten de verwerking kunnen bemoeilijken of zelfs leiden tot het stilleggen van de productie. Soms zijn bedrijven zich niet bewust dat elektrostaticiteit de oorzaak van de problemen is. Aan de andere kant hebben elektrostatische krachten veel nuttige toepassingen zoals fotokopiëren, inkjet printen, coaten en voorkomen van luchtvervuiling. Weten hoe statische elektriciteit uw bedrijf beïnvloedt, is de eerste stap op weg naar veiligheid en vooruitgang.

Diensten Elektrostatische Testen - DEKRA

Onze elektrostatische laboratoriumtests richten zich op het identificeren en verminderen van risico’s, probleemoplossing en applicatie-innovatie. Naast een uitgebreid scala aan laboratoriumtests behoren ook electrostatische risicoanalyses, metingen ter plaatse en eliminatie/controle van elektrische lading tot onze gerichte, gedisciplineerde aanpak om de risico’s van statische elektriciteit zo klein mogelijk te maken. We zijn ook met veel enthousiasme bezig met elektrostatisch onderzoek op het gebied van onder andere poederverwerkingsproblemen, milieutoepassingen en biotechnologie.

We delen graag de kennis die we gedurende vele jaren hebben opgedaan in samenwerking met onze klanten. Als gevolg hiervan zijn de industrie en de overheid van ons afhankelijk voor advies, tests en onderzoek op dit zeer gespecialiseerde gebied.

Elektrostatische testen, consulting, onderzoek en training


We ondersteunen klanten door middel van consulting, onderzoek, training en laboratorium- en on-site testen in het omgaan met elektrostatische uitdagingen. On-site voeren wij elektrostatische risicoanalyse, incidentonderzoeken en metingen uit. In onze geaccrediteerde, state-of-the-art en vocht geconditioneerde laboratoria voeren wij een scala van tests uit die in overeenstemming zijn met in de branche geaccepteerde normen en werkwijze zoals ASTM D257, BS5958, NFPA 77 en IEC 61340-4-4, inclusief:

 • Geleidingsvermogen - Vloeistoffen
 • Elektrostatische lading - Vloeistoffen, vloeibare sprays, poeders
  o Laboratoriummetingen of metingen ter plaatse
 • Volumeweerstand - vaste materialen, poeders, voeringen, vellen, stoffen
 • Oppervlakteweerstand - bladen, films, stoffen, folies en coatings
 • Elecktrostatische ontlading tijd - vaste materialen, poeders, voeringen, vellen, stoffen
 • Borstel ontladingen - bladen, films, stoffen, folies en coatings
 • Doorslag spanning- bladen, films, stoffen, folies en coatings
 • Elektrostatische ontlading
 • Elektrische weerstand naar aarde - schoenen, handschoenen, kleding en vloeren
  o Laboratoriummetingen of metingen ter plaatse
 • Ontladingseigenschappen van Big Bags- Type D FIBC
 • Meting van weerstand naar aarde van Big Gags - Type C FIBC
 • Doorslag spanning van Big Bags - Type B FIBC
 • Oppervlakteweerstand - L1, L2, L3-liners
 • Doorslag spanning meting - L1, L2 (multi-layer), L3-liner (multi-layer)

Maak een afspraak met een van onze experts om te bespreken welke elektrostatische testen u nodig heeft.

Meer achtergrond informatie over elektrostatische testen


Elektrostaticiteit is de lading die wordt gegenereerd wanneer twee materialen contact maken en vervolgens verbreken. Elektrostaticiteit wordt opgewekt tijdens veel gebruikte verwerkingen in de industrie, bijvoorbeeld wanneer vloeistoffen door leidingen stromen of wanneer poederdeeltjes in contact komen met de oppervlakken van de verwerkings- en transportapparatuur.

Een grote zorg voor elektrostaticiteit in een industriële omgeving is het risico op brand en ontploffing door het ontsteken van ontvlambare atmosferen door elektrostatische ontladingen. Brandbare gassen, vloeistoffen en poeders worden in veel chemische bewerkingen gebruikt en er zijn voorzorgsmaatregelen nodig om onbedoelde ontsteking te voorkomen. Als de energie van de elektrostatische ontlading groter is dan de minimale ontstekingsenergie van de ontvlambare atmosfeer bestaat een brand- of ontploffingsgevaar. Er moeten maatregelen worden genomen om de omstandigheden te vermijden waaronder een dergelijke ontlading zou kunnen plaatsvinden. Als het uitsluiten of elimineren van elektrostatische ontstekingsbronnen niet praktisch is, moeten andere maatregelen worden overwogen, zoals het vermijden van een ontvlambare omgeving of explosiebeveiliging.