DEKRA Process Safety

brandbaarheid testen - DEKRA Process Safety

Brandbaarheid gegevens zijn een essentieel onderdeel van een effectieve veiligheidsbeoordeling


Elke risicoanalyse, gericht op de veiligheid van mensen, gemeenschap en bedrijfsmiddelen, moet deels gericht zijn op Brandbaarheid risico’s. Gassen en dampen vermengen zich gemakkelijk met lucht en mogelijk leiden tot plasbranden, flash branden, jet branden, dampwolk explosies, kokende vloeistof damp explosies (BLEVE) en mogelijk detonaties. De gevolgen hiervan kunnen grote schade aanrichten.


We begrijpen dat ontvlambaarheidsgegevens een cruciale rol spelen bij het begrijpen, beoordelen en beheersen van brand- en explosiegevaren. Onze geaccrediteerde state-of-the-art laboratoria en grootschalige testfaciliteiten bieden u samen met ons team van brandbaarheidsspecialisten en vakmensen meer dan alleen standaard Brandbaarheid gegevens. Ze bieden u ook brandbaarheid gegevens onder niet standaard procesomstandigheden zoals bij verhoogde temperaturen of onder druk.

Vlam punt testen
De mate van ontvlambaarheid is afhankelijk van systeemdruk en temperatuur.

Van het identificeren van de bovenste en onderste ontvlambaarheidsgrenzen (LEL en UEL) van stoffen, tot het bepalen van de vlampunten en het voorspellen van de klasse en nog veel meer. Wij bieden de volledige reeks brandbaarheid tests op basis van erkende normen en beste ervaringen uit de praktijk.
Onze ervaren process safety engineers helpen u graag bij het beoordelen van uw brand- en explosierisico's. Met toegang tot ons wereldwijde laboratorium en geavanceerde testfaciliteiten bieden wij u alle noodzakelijke gegevens over Brandbaarheid eigenschappen die nodig zijn om uw risico’s in kaart te brengen.

Brandbaarheid testen


Of u nu ontvlambare / brandbare materialen bewaart of verwerkt, het is noodzakelijk om alle data te hebben die nodig zijn om risico’s te beoordelen onder omgevings- en proces omstandigheden. De Brandbaarheid eigenschappen van gas- of dampatmosferen worden vaak beïnvloed door bedrijfs- en verwerkingsomstandigheden zoals chemische eigenschappen, temperatuur, druk, samenstelling van het gas of dampmengsel, concentratie van inerte gasvormige componenten, concentratie van gasvormige oxidatiemiddelen, volume en materiaal van constructie van het test vat.

Hieronder een opsomming van enkele van de testprocessen die process safety ingenieurs kunnen gebruiken om risico's te evalueren en de veiligheid van mensen en operatie te garanderen met betrekking tot brandbare gassen en vloeistoffen:

  • Dampspanning - De druk die wordt uitgeoefend door damp die boven een vloeistofoppervlak aanwezig is. Dampspanning is een indicatie voor de verdampingssnelheid van een vloeistof. Een stof met een hoge dampspanning bij normale temperaturen wordt vaak aangeduid als vluchtig.
  • Limiting Oxygen Concentration (LOC) - Dit is de minimale concentratie oxidant (meestal zuurstof) die nodig is om verbranding te mogelijk te maken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij explosiepreventie studies (verwijdering van de ontvlambare atmosferen door vermindering van oxidatie middel, ontstekingsgevoeligheid van de ontvlambare atmosfeer) of explosie effect vermindering door gebruik van inerte gassen.
  • Vlam punt - Het vlampunt van een vloeistof is de laagste temperatuur waarbij er voldoende damp wordt ontwikkeld om een ​​ontvlambaar mengsel in de lucht te vormen, bij de standaard atmosferische druk. Het vlampunt biedt een eenvoudige, handige index voor het beoordelen van de ontvlambaarheid van veel verschillende materialen.
  • Zelfontbrandingstemperatuur - Dit is de laagste temperatuur waarbij een materiaal spontaan in brand gaat zonder externe ontstekingsbron, zoals een vonk of vlam. De zelfontbrandingstemperatuur kan worden gebruikt om procedures voor bediening, opslag en hantering van materialen te specificeren.
  • Explosie effect / (Maximale Explosiedruk, Pmax en maximale stijging snelheid van de druk, KSt) -Pmax en KSt zijn explosieve eigenschappen en worden gemeten in het laboratorium om de ernst van een gas / dampwolkexplosie te kwantificeren. De Pmax- en KSt-gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om explosiebeveiligingsmaatregelen te ontwerpen voor procesapparatuur en gebouwen.
  • Brandbaarheid diagram - Onder verschillende temperatuur- en drukomstandigheden zullen vloeistoffen een bepaalde hoeveelheid dampen ontwikkelen. Voor zuivere stoffen kunnen de dampen die in de lucht worden ontwikkeld die bij atmosferische druk ontvlambaar zijn. Dit wordt bepaald door de bovenste en onderste ontvlambaarheidsgrenzen. Als de zuurstofconcentratie in de lucht wordt verlaagd, is het bereik van de ontvlambaarheid over het algemeen kleiner. Het effect van de zuurstofconcentratie op de brandbaarheid eigenschappen wordt het best weergegeven door een driecomponenten ontvlambaarheidsdiagram. Dit diagram geeft het effect van de zuurstofconcentratie en inert gas (N2) op de ontvlambaarheid van de dampen of gassen weer.
  • Minimale ontstekingsenergie (MIE) -test: deze test bepaalt de laagste energie van een vonk die een monster onder test omstandigheden kan ontsteken. De test wordt voornamelijk gebruikt om de potentiële ontstekingsgevoeligheid van dampen voor elektrostatische ontladingen te beoordelen. Het is ook relevant voor wrijvingsvonken.
  • Grenzen van ontvlambaarheid: De LEL en UEL bepalen het bereik van ontvlambare concentraties van een stof in de lucht bij atmosferische druk. Ze kunnen worden gebruikt om procedures voor bediening, opslag en intern transport te specificeren. Ze zijn met name handig bij het specificeren van ventilatie-eisen voor bewerkingen met ontvlambare vloeistoffen en gassen. We bepalen grenzen van ontvlambaarheid in overeenstemming met internationaal erkende normen.
  • Open brandtest (vloeistoffen): deze test wordt uitgevoerd om het gedrag en de eigenschappen van een brandende vloeistof visueel (kwalitatief) te karakteriseren.
  • Sustained Combustibillity test: deze test wordt gebruikt om te bepalen of een stof ontvlambaar is wanneer deze onder test omstandigheden wordt verhit en aan een vlam wordt blootgesteld. Wij voeren de constante brandbaarheidstest uit volgens de "Aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van gevaarlijke goederen".

Onze geaccrediteerde state-of-the-art laboratoria voor ontvlambaarheid en testfaciliteit kunnen tests uitvoeren volgens de geldende internationale normen (ASTM, IEC, UN etc.)

Neem contact op met een van onze experts en kom meer te weten over hoe brandbaarheid testen uw personeel, het milieu en uw faciliteiten kan beschermen.